Nyereményjáték Szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Super Invest Kft.  által üzemeltetett valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Super Invest Kft. 5700 Gyula, Jókai u. 9-11

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki elmúlt 18 éves. Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Super Invest Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék leírása

A Játékokra a Super Invest Kft. jellemzően létrehoz a weboldalon egy Nyereményjáték menüpontot, vagy egy külön landing page-et, amin a játékot szervezi. Illetve szervezhet játékot a Facebook oldalán is. Az adott Játék leírásai ezeken az oldalakon, az általános Nyereményjáték szabályzat pedig a "Nyereményjáték szabályzat" menü alatt tekinthető meg. Ha a Játékhoz regisztráció, jelentkezés, feliratkozás szükséges, akkor azt az adott oldalon a Super Invest Kft. kommunikálja, és link vagy feliratkozó form segítségével a résztvevőt oda navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott játékra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

- valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, a Facebook-on történő szabályos aktivitással

- valamit az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről, vagy Facebook fiókból érkező megfejtés csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mail címről, egy Facebook fiókkal vehet részt a Játékban.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

A nyeremények felhasználásának rendelkezéséről a jogot a Super Invest Kft. fenntartja. A felhasználás időszaka alól kivételt képezhetnek államilag elismert ünnepek, iskolai szünetek, városi rendezvények és a Super Invest Kft. által meghatározott kiemelt időszakok.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 1. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között, vagy a feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Super Invest Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@karitativhotel.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis nem tudjuk kézbesíteni a nyereményt.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Super Invest Kft. online formában kézbesíti. A felhasználásra jogosító dokumentum kézbesítéses akár egy hét is lehet.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Super Invest Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Super Invest Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Super Invest Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Super Invest Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos, marketing célú információkat, anyagokat küldjön részére, annak adatai marketing célú felhasználásra kerülhetnek. Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban, e-mail formájában kérheti adatai törlését a Super Invest Kft.-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

 1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy kézhez juttatási késedelemért a Super Invest Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Super Invest Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 1. Facebook játékok esetén

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events oldalon megtalálható.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Super Invest Kft. weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozhatja. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

big_logo
 • +36 30 599 50 58
  +36 66 362 044
  +36 30 253 00 29
 • Ntak szám:SZ19000906
 • Alváskomfort ágy nagyság 180x200 ; 90x180
 • info@karitativhotel.hu
 • Corvin Hotel :5700 Gyula, Jókai u. 9-11.
  Aqua Hotel : 5700 Gyula, Part u. 7/c.
  Meseház Apartman: 5700 Gyula, Kálvin u. 19.
  Corvin Apartmanok: 5700 Gyula, Jókai u. 9-11.
  Almásy Apartmanok 5700 Gyula, Károly Róbert u. 3